Cookies: Για μια μοναδική εμπειρία των online αγορών σας στο e-shop μας, χρησιμοποιούμε cookies.
Αποδέχομαι
    Δείτε περισσότερα
 
1

Αλλαγή ΦΠΑ από 24% σε 13% (20/5/19) - Μάθετε ποιες επιχειρήσεις επηρεάζει;

16/05/2019
από Sotiriadis Dataspot
 
 
Κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» η τροπολογία για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, στα τρόφιμα και στην ενέργεια.
 
Με την υπόψη τροπολογία μετατάσσονται σε χαμηλότερο συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), διάφορα αγαθά και υπηρεσίες. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, μετατάσσονται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. (13%) από είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) που ισχύει σήμερα:

Χρειάζομαι έναν καταστροφέα εγγράφων;

08/05/2019
από Ταμειακά Συστήματα Σωτηριάδης
Ο καταστροφέας εγγράφων είναι σήμερα ένα απαραίτητο εργαλείο σε κάθε εταιρεία, επιχείρηση, χώρο εργασίας, γραφείο κλπ. Οι λόγοι για να αποκτήσετε το δικό σας καταστροφέα εγγράφων είναι πολλοί.

Εξοπλισμός και Επιχείρηση

08/05/2019
από Ταμειακά Συστήματα Σωτηριάδης
Αυτό που ζητάμε όλοι από την επιχείρηση μας είναι να είναι αποδοτική και κερδοφόρα, στοιχεία στα οποία μεγάλο ρόλο παίζει ο κατάλληλος κι απόλυτα ποιοτικός εξοπλισμός!
 

Απόσυρση ταμειακών μηχανών - Όλοι οι κωδικοί των μοντέλων που αποσύρονται

10/01/2018
από Ταμειακά Συστήματα Σωτηριάδης
Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι κάτοχοι Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ και εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα Taxis ως ενεργοί, καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 28-02-2018. Από την 01-03-2018 και στο εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της ανωτέρω κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

Πληκτρολογήστε το μοντέλο της ταμειακής σας μηχανής και δείτε αν θα πρέπει να την αποσύρεται αλλά και την προθεσμία απόσυρσης.
 
 

Τέλος η δωρεάν πλαστική σακούλα από τις αρχές του 2018

10/01/2018
από Sotiriadis Dataspot
Τέλος 0,03 ευρώ θα πληρώνουμε από την 1η Ιανουαρίου 2018 για κάθε λεπτή πλαστική σακούλα –αυτές που χρησιμοποιούμε κυρίως στα σούπερ μάρκετ– ενώ η επιβάρυνση αυτή θα αυξηθεί στα 0,07 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Στόχος; Να μειωθεί δραστικά η χρήση πλαστικής σακούλας στην Ελλάδα –όπου σήμερα ο αριθμός τους υπερβαίνει τις 400 ανά κάτοικο ετησίως– σε 90 ανά κάτοικο, έως το 2020. Το ειδικό τέλος θα εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και θα αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Εάν, πάντως, διαπιστωθεί ότι ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί, μπορεί να αποφασισθεί ακόμη και πλήρης απαγόρευσης εμπορίας για ορισμένα είδη σακούλας.
 

Πρόστιμο 500 ευρώ για όσους δεν αποσύρουν παλιές ταμειακές

10/01/2018
από Sotiriadis Dataspot
Οι κάτοχοι Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ και εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα Taxis ως ενεργοί, καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018. Από την 1η Μαρτίου 2018 και στο εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της ανωτέρω κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση. Τα παραπάνω προβλέπονται από σχετική απόφαση του διοικητή της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή. 
 

Μεταβίβαση Ταμειακής/Φορολογικού

01/01/2018
από Sotiriadis Dataspot
1. Η μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού από χρήστη επιτηδευματία ή κάτοχο (αυτοπαράδοση) ή η μίσθωση πάγιου εξοπλισμού με παραχώρηση της χρήσης του φορολογικού μηχανισμού σε άλλο επιτηδευματία επιτρέπεται εφόσον προηγουμένως έχει προηγηθεί αντικατάσταση της χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης (παλαιάς) με νέα.

2. Η μεταβίβαση σώματος φορολογικού μηχανισμού χωρίς φορολογική μνήμη, επιτρέπεται εφόσον γίνει πρώτα παύση (και αφαίρεση της παλαιάς φορολογικής μνήμης) και μόνον στις εξής περιπτώσεις:

Πλήρωση μνήμης

01/01/2018
από Sotiriadis Dataspot

Αγορά νέας ταμειακής μηχανής μετά από πλήρωση φορολογικής μνήμης, διαφύλαξη της παλαιάς ταμειακής μηχανής.

1. Yποχρεώσεις χρήστη

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επιτηδευματίας προβεί στην αγορά καινούργιας φ.τ.μ., λόγω πλήρωσης της μνήμης υποχρεούται:

Αντικατάσταση Μνήμης

05/01/2017
από Sotiriadis Dataspot

Αφαίρεση ή αντικατάσταση της φυσικής μνήμης στην μηχανή μηχανή.

A.Y.O. 1072362/447/0015/ΠOΛ. 1180/16.6.1998 | Διαδικασία αντικατάστασης δημοσιονομικής μνήμης και άλλα θέματα φορολογικών ταμειακών μηχανών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 1809/1988 "καθιέρωση φορολογικών ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις" (ΦEK A` 222).

2. Τη με αριθμ. 1107147/1239/0006A`/4.10.1996 (ΦEK 922 B`/7.10.96), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Oικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Oικονομικών στους Υφυπουργούς Oικονομικών.

3. Τα οριζόμενα στις εγκυκλίους μας 1116207/1032/ΠOΛ. 1263/0015/17.10.95, 1055974/396/ΠOΛ. 1149/0015/10.5.96 και 1084365/178/ΠOΛ. 1213/0015/17.7.96, σχετικά με την αντικατάσταση της δημοσιονομικής μνήμης των φορολογικών ταμειακών μηχανών, το βιβλιάριο συντήρησης και άλλα συναφή θέματα.

4. Την ανάγκη θεσμοθέτησης των οριζομένων στις εγκυκλίους μας της ανωτέρω περίπτωσης (3).

5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Απώλεια Βιβλίου συντήρησης και επισκευής

05/01/2017
από Sotiriadis Dataspot

Επειδή αρκετές φορές έχουν τεθεί ερωτήματα ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των περιπτώσεων απώλειας των βιβλιαρίων συντήρησης των φ.τ.μ., επισημαίνουμαι ότι για τη χορήγηση νέου βιβλιαρίου, θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

O χρήστης - κάτοχος προσέρχεται στην αρμόδια ΔOY και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει την απώλεια.

Για την περίπτωση αυτή ως γνωστό προβλέπεται η επιβολή προστίμου, βάσει των συνδιασμένων διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 και 10 παρ.4 του ν. 1809/1988.

H ΔOY χορηγεί αντίγραφο της δήλωσης επιτηδευματία, στην οποία τίθεται η εξής σημείωση: Ακριβές αντίγραφο από κατατεθείσα όμοια στην Yπηρεσία μας.

O επιτηδευματίας προσκομίζει το αντίγραφο στην επιχείρηση, που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας, για τη συγκεκριμένη φ.τ.μ. ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπο αυτής και του χορηγείται νέο βιβλιάριο με την ένδειξη ΣE ANTIKATAΣTAΣH TOY ΠAΛAIOY ΛOΓΩ AΠΩΛEIAΣ σημειώνοντας στο βιβλιάριο και τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο έχει λάβει η υπεύθυνη δήλωση από τη ΔOY.

Εξυπακούεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χορηγηθεί νέο βιβλιάριο συντήρησης, εφόσον δεν έχει ακολουθηθεί η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

Θεώρηση βιβλίων και ταμειακής μηχανής

05/01/2017
από Sotiriadis Dataspot
1. Η μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού από χρήστη επιτηδευματία ή κάτοχο (αυτοπαράδοση) ή η μίσθωση πάγιου εξοπλισμού με παραχώρηση της χρήσης του φορολογικού μηχανισμού σε άλλο επιτηδευματία επιτρέπεται εφόσον προηγουμένως έχει προηγηθεί αντικατάσταση της χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης (παλαιάς) με νέα.

2. Η μεταβίβαση σώματος φορολογικού μηχανισμού χωρίς φορολογική μνήμη, επιτρέπεται εφόσον γίνει πρώτα παύση (και αφαίρεση της παλαιάς φορολογικής μνήμης) και μόνον στις εξής περιπτώσεις:

Αναβάθμιση φορολογικού μηχανισμού

04/01/2017
από Sotiriadis Dataspot

Η εταιρεία Ταμειακά Συστήματα - Σωτηριάδης σας ενημερώνει για τις πρόσφατες εξελίξεις στην χρήση των Φορολογικών Μηχανισμών.
Στις 8/1 δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1221/13-12-2012 (αριθμός ΦΕΚ 3513, 31 Δεκεμβρίου 2012) η οποία αναφέρεται σε σημαντικές αλλαγές μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:

Γνωστοποίηση Tαμειακής

04/01/2017
από Sotiriadis Dataspot

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.1270 / 28.12.2011

ΘΕΜΑ: Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992  (Κ.Β.Σ.), καθώς και από Υπουργικές Αποφάσεις και του περιεχομένου των παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Τεχνικές προδιαγραφές ΦΗΜ

01/01/2016
από Sotiriadis Dataspot

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2005

 

ΘΕΜΑ: Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων / διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους.

Χρόνος διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων

11/11/2015
από Sotiriadis Dataspot

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1076918/493/0015/19.9.2007 

ΘΕΜΑ: Χρόνος διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων. Σε απάντηση της από 25-7-2007 αίτησή σας, σχετικά με το χρόνο διαφύλαξης  των αντιγράφων των αποδείξεων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται από φορολογικές ταμειακές μηχανές, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σχόλια

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Νέα δημοσίευση

Το καλάθι μου

Η WishList μου

Ο Λογαριασμός μου

Είσαι νέος χρήστης? Κάνε εγγραφή τώρα!

Σύνδεση