Cookies: Για μια μοναδική εμπειρία των online αγορών σας στο e-shop μας, χρησιμοποιούμε cookies.
Αποδέχομαι
    Δείτε περισσότερα
 
1

Απόσυρση ταμειακών μηχανών - Όλοι οι κωδικοί των μοντέλων που αποσύρονται

10/01/2018
από Χρήστος Γ.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι κάτοχοι Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ και εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα Taxis ως ενεργοί, καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 28-02-2018. Από την 01-03-2018 και στο εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της ανωτέρω κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

Πληκτρολογήστε το μοντέλο της ταμειακής σας μηχανής και δείτε αν θα πρέπει να την αποσύρεται αλλά και την προθεσμία απόσυρσης.

 
Οι κάτοχοι των μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών οι οποίοι εμφανίζονται στο υποσύστημα taxis ως ενεργοί καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Από την 1-3-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο- χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης πρόσφατου τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων ΦΗΜ δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα προοδευτικά σύνολα από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.

Επίσης αποφασίζεται η απόσυρση από την χρήση των αναφερόμενων στον πίνακα Β, μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 1-10-2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008.

Οι κάτοχοι υποχρεούνται να δηλώσουν, την παύση αυτών. Η δήλωση παύσης θα γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13) εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο (δηλαδή εντός των τελευταίων 10 ημερών) τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την προθεσμία αυτή, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) εκπρόθεσμη δήλωση παύσης ή απώλεια ΦΗΜ.

2) αδυναμία εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης. Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.

3) το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.

Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.

Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ στις εξής περιπτώσεις είναι:

23 Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης
41 Απόσυρση Φ.Η.Μ
10 Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης
24 Παύση λόγω θανάτου
38 Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ
25 Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης


Από την 1-6-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/38241

Τέλος η δωρεάν πλαστική σακούλα από τις αρχές του 2018

10/01/2018
από

Τέλος 0,03 ευρώ θα πληρώνουμε από την 1η Ιανουαρίου 2018 για κάθε λεπτή πλαστική σακούλα –αυτές που χρησιμοποιούμε κυρίως στα σούπερ μάρκετ– ενώ η επιβάρυνση αυτή θα αυξηθεί στα 0,07 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Στόχος; Να μειωθεί δραστικά η χρήση πλαστικής σακούλας στην Ελλάδα –όπου σήμερα ο αριθμός τους υπερβαίνει τις 400 ανά κάτοικο ετησίως– σε 90 ανά κάτοικο, έως το 2020. Το ειδικό τέλος θα εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και θα αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Εάν, πάντως, διαπιστωθεί ότι ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί, μπορεί να αποφασισθεί ακόμη και πλήρης απαγόρευσης εμπορίας για ορισμένα είδη σακούλας.

Πρόστιμο 500 ευρώ για όσους δεν αποσύρουν παλιές ταμειακές

10/01/2018
από
Οι κάτοχοι Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ και εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα Taxis ως ενεργοί, καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018. Από την 1η Μαρτίου 2018 και στο εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της ανωτέρω κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση. 

Τα παραπάνω προβλέπονται από σχετική απόφαση του διοικητή της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή. 

Με την ίδια απόφαση, αποσύρονται από τη χρήση οι ΦΗΜ των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 01-10-2008. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-05-2018, την παύση αυτών κατά περίπτωση στο σύστημα TaxisNet ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Από την 01-06-2018 και εξής, τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της κατηγορίας αυτής ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση.
 


Σημειώνεται ότι το πρόστιμο επιβάλλεται όταν διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, και ανέρχεται στα 500 ανά φορολογικό έλεγχο.

Πηγή: www.tanea.gr

Μεταβίβαση Ταμειακής/Φορολογικού

01/01/2018
από
1. Η μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού από χρήστη επιτηδευματία ή κάτοχο (αυτοπαράδοση) ή η μίσθωση πάγιου εξοπλισμού με παραχώρηση της χρήσης του φορολογικού μηχανισμού σε άλλο επιτηδευματία επιτρέπεται εφόσον προηγουμένως έχει προηγηθεί αντικατάσταση της χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης (παλαιάς) με νέα.

2. Η μεταβίβαση σώματος φορολογικού μηχανισμού χωρίς φορολογική μνήμη, επιτρέπεται εφόσον γίνει πρώτα παύση (και αφαίρεση της παλαιάς φορολογικής μνήμης) και μόνον στις εξής περιπτώσεις:

Πλήρωση μνήμης

01/01/2018
από

Αγορά νέας ταμειακής μηχανής μετά από πλήρωση φορολογικής μνήμης, διαφύλαξη της παλαιάς ταμειακής μηχανής.

1. Yποχρεώσεις χρήστη

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επιτηδευματίας προβεί στην αγορά καινούργιας φ.τ.μ., λόγω πλήρωσης της μνήμης υποχρεούται:

Αντικατάσταση Μνήμης

05/01/2017
από

Αφαίρεση ή αντικατάσταση της φυσικής μνήμης στην μηχανή μηχανή.

A.Y.O. 1072362/447/0015/ΠOΛ. 1180/16.6.1998 | Διαδικασία αντικατάστασης δημοσιονομικής μνήμης και άλλα θέματα φορολογικών ταμειακών μηχανών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 1809/1988 "καθιέρωση φορολογικών ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις" (ΦEK A` 222).

2. Τη με αριθμ. 1107147/1239/0006A`/4.10.1996 (ΦEK 922 B`/7.10.96), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Oικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Oικονομικών στους Υφυπουργούς Oικονομικών.

3. Τα οριζόμενα στις εγκυκλίους μας 1116207/1032/ΠOΛ. 1263/0015/17.10.95, 1055974/396/ΠOΛ. 1149/0015/10.5.96 και 1084365/178/ΠOΛ. 1213/0015/17.7.96, σχετικά με την αντικατάσταση της δημοσιονομικής μνήμης των φορολογικών ταμειακών μηχανών, το βιβλιάριο συντήρησης και άλλα συναφή θέματα.

4. Την ανάγκη θεσμοθέτησης των οριζομένων στις εγκυκλίους μας της ανωτέρω περίπτωσης (3).

5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Απώλεια Βιβλίου συντήρησης και επισκευής

05/01/2017
από

Επειδή αρκετές φορές έχουν τεθεί ερωτήματα ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των περιπτώσεων απώλειας των βιβλιαρίων συντήρησης των φ.τ.μ., επισημαίνουμαι ότι για τη χορήγηση νέου βιβλιαρίου, θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

O χρήστης - κάτοχος προσέρχεται στην αρμόδια ΔOY και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει την απώλεια.

Για την περίπτωση αυτή ως γνωστό προβλέπεται η επιβολή προστίμου, βάσει των συνδιασμένων διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 και 10 παρ.4 του ν. 1809/1988.

H ΔOY χορηγεί αντίγραφο της δήλωσης επιτηδευματία, στην οποία τίθεται η εξής σημείωση: Ακριβές αντίγραφο από κατατεθείσα όμοια στην Yπηρεσία μας.

O επιτηδευματίας προσκομίζει το αντίγραφο στην επιχείρηση, που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας, για τη συγκεκριμένη φ.τ.μ. ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπο αυτής και του χορηγείται νέο βιβλιάριο με την ένδειξη ΣE ANTIKATAΣTAΣH TOY ΠAΛAIOY ΛOΓΩ AΠΩΛEIAΣ σημειώνοντας στο βιβλιάριο και τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο έχει λάβει η υπεύθυνη δήλωση από τη ΔOY.

Εξυπακούεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χορηγηθεί νέο βιβλιάριο συντήρησης, εφόσον δεν έχει ακολουθηθεί η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

Θεώρηση βιβλίων και ταμειακής μηχανής

05/01/2017
από
1. Η μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού από χρήστη επιτηδευματία ή κάτοχο (αυτοπαράδοση) ή η μίσθωση πάγιου εξοπλισμού με παραχώρηση της χρήσης του φορολογικού μηχανισμού σε άλλο επιτηδευματία επιτρέπεται εφόσον προηγουμένως έχει προηγηθεί αντικατάσταση της χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης (παλαιάς) με νέα.

2. Η μεταβίβαση σώματος φορολογικού μηχανισμού χωρίς φορολογική μνήμη, επιτρέπεται εφόσον γίνει πρώτα παύση (και αφαίρεση της παλαιάς φορολογικής μνήμης) και μόνον στις εξής περιπτώσεις:

Αναβάθμιση φορολογικού μηχανισμού

04/01/2017
από

Η εταιρεία Ταμειακά Συστήματα - Σωτηριάδης σας ενημερώνει για τις πρόσφατες εξελίξεις στην χρήση των Φορολογικών Μηχανισμών.
Στις 8/1 δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1221/13-12-2012 (αριθμός ΦΕΚ 3513, 31 Δεκεμβρίου 2012) η οποία αναφέρεται σε σημαντικές αλλαγές μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:

Γνωστοποίηση Tαμειακής

04/01/2017
από

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.1270 / 28.12.2011

ΘΕΜΑ: Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992  (Κ.Β.Σ.), καθώς και από Υπουργικές Αποφάσεις και του περιεχομένου των παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Τεχνικές προδιαγραφές ΦΗΜ

01/01/2016
από

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2005

 

ΘΕΜΑ: Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων / διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους.

Χρόνος διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων

11/11/2015
από

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1076918/493/0015/19.9.2007 

ΘΕΜΑ: Χρόνος διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων. Σε απάντηση της από 25-7-2007 αίτησή σας, σχετικά με το χρόνο διαφύλαξης  των αντιγράφων των αποδείξεων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται από φορολογικές ταμειακές μηχανές, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αντικατάσταση Μνήμης

11/11/2015
από

Αφαίρεση ή αντικατάσταση της φυσικής μνήμης στην μηχανή μηχανή.

A.Y.O. 1072362/447/0015/ΠOΛ. 1180/16.6.1998 | Διαδικασία αντικατάστασης δημοσιονομικής μνήμης και άλλα θέματα φορολογικών ταμειακών μηχανών.

Πλήρωση μνήμης

11/11/2015
από

Αγορά νέας ταμειακής μηχανής μετά από πλήρωση φορολογικής μνήμης, διαφύλαξη της παλαιάς ταμειακής μηχανής

1. Yποχρεώσεις χρήστη

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επιτηδευματίας προβεί στην αγορά καινούργιας φ.τ.μ., λόγω πλήρωσης της μνήμης υποχρεούται:
α) να διαφυλάξει ολόκληρη την παλιά μηχανή, το βιβλιάριο συντήρησης καθώς και τη δημοσιονομική μνήμη με τα στοιχεία που εμπεριέχονται σ` αυτήν, για όσο χρόνο απαιτείται, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2, 39 παρ. 3 του KBΣ (Π.Δ. 186/92) και του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 1809/1988.
β) να συντάξει σε δύο αντίτυπα την κατάσταση της παραγράφου 2 του προηγούμενου κεφαλαίου και να υποβάλει στη ΔOY εντός δέκα (10) ημερών το ένα αντίτυπο αυτής, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1809/1988 για την αγορά της νέας φ.τ.μ.
Εξυπακούεται ότι και στην πλήρωση της μνήμης της φ.τ.μ. χωρίς να αγορασθεί νέα (π.χ. επιλέγεται η χρήση H/Y), έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή.

2. Απόσβεση αξίας καινούργιας φ.τ.μ.

Τονίζεται ότι στην περίπτωση αγοράς καινούργιας φ.τ.μ., παρέχεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (άρθρο 9 παρ.1 και 2), η δυνατότητα απόσβεσης της αξίας της. Στην περίπτωση τήρησης βιβλίων B` κατηγορίας και εφόσον ο επιτηδευματίας φορολογείται με τη χρήση μοναδικών συντελεστών (εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών), η αξία της φ.τ.μ. εκπίπτει από τα καθαρά κέρδη.Το πλεονέκτημα αυτό δεν υφίσταται σε περίπτωση αντικατάστασης μνήμης.
 

Μείωση ΦΠΑ στην Εστίαση

04/01/2013
από
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013
ΠΟΛ.1189/29.7.2013

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74,
παράγραφος 14 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/A/27.7.13),
για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

Σχόλια

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Νέα δημοσίευση

Το καλάθι μου

Η WishList μου

Ο Λογαριασμός μου

Είσαι νέος χρήστης? Κάνε εγγραφή τώρα!

Σύνδεση