9/9

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Πώς και πότε θα πάρουν το voucher

20/06/2022
Sotiriadis Dataspot
Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Ψηφιακός μετασχηματισμός: Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται η Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους, με στόχο να εκσυγχρονιστεί η παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

Τα vouchers, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, θα ξεκινούν από τα 700€ και θα φτάνουν έως και τα 14.000€.

Η Δράση θα κατανεμηθεί σε τρία επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

  1. Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  2. Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών
  3. Ψηφιακές συναλλαγές

Αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους δικαιούχους από τις 22 Ιουνίου 2022.

 

Πρόγραμμα Ι: Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών κλάδων. Θα παρέχει επιδότηση ύψους 90% μέσω επιταγών (vouchers), για την απόκτηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Μάθε περισσότερα

 

Πρόγραμμα ΙΙ: Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Το Πρόγραμμα αυτό ενισχύει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, χρηματοδοτώντας projects προϋπολογισμού από 200.000€ έως 2.000.000€, με ποσοστό επιδότησης από 35% έως 70%.

 

Πρόγραμμα ΙΙΙ: Ψηφιακές Συναλλαγές

Το Πρόγραμμα “Ψηφιακές συναλλαγές” παρέχει μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) επιδότηση από 90% έως 100%, για την προμήθεια σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τιμολόγησης, έκδοσης και διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Μάθε περισσότερα

Εκσυγχρόνισε σήμερα την επιχείρησή σου! Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρεις ταμειακά συστήματα και επιπλέον λύσεις για την επιχείρησή σου.