9/9

Καταστροφείς εγγράφων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στις μέρες μας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Η ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων οδηγεί σε αναδιαμορφώσεις των ισχυόντων νόμων και κανονισμών ώστε να συμβαδίζουν με το σήμερα.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εξασφάλιση των κατάλληλων μέσων, ώστε τα δεδομένα που επεξεργάζονται επιχειρήσεις και οργανισμοί να καταστρέφονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να υποκλαπούν από τρίτους.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις σε καταστροφέα εγγράφων για όλες τις ανάγκες, είτε για ατομική χρήση είτε για μεγάλες επιχειρήσεις με ιδιαίτερες ανάγκες.

Ανακάλυψε την τεράστια συλλογή μας σε καταστροφείς εγγράφων, με δυνατότητα καταστροφής σε Λωρίδες, Κομφετί και υψηλής ασφαλείας, καθώς επίσης και δυνατότητα τεμαχισμού CD, πιστωτικών καρτών, συνδετήρων.

235.60  190.00  +ΦΠΑ
Χωρητικότητα Χαρτιού7 / 8 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι Αυτόματος ΛιπαντήςΌχι
272.80  220.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra Hybrid Χωρητικότητα Χαρτιού8 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
310.00  250.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra +1 Χωρητικότητα Χαρτιού15 / 17 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
310.00  250.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra +1 Χωρητικότητα Χαρτιού20 / 22 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
333.56  310.00  250.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra +1 Χωρητικότητα Χαρτιού24 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
310.00  250.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra Hybrid Χωρητικότητα Χαρτιού10 / 12 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
334.80  270.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra +1 Χωρητικότητα Χαρτιού10 / 12 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
477.40  385.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra +2 Χωρητικότητα Χαρτιού17 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
477.40  385.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra +2 Χωρητικότητα Χαρτιού24 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
489.80  395.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra +2 Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι Αυτόματος ΛιπαντήςΌχι
508.40  410.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra +3 Χωρητικότητα Χαρτιού12 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
613.80  495.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού24 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
620.00  500.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 245 TouchScreen Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι Αυτόματος ΛιπαντήςΌχι
669.60  540.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240.1 Χωρητικότητα Χαρτιού22 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
669.60  540.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240.1 Χωρητικότητα Χαρτιού27 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
688.20  555.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού13 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
706.80  570.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240.1 Χωρητικότητα Χαρτιού11 / 13 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
731.60  590.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240.1 Χωρητικότητα Χαρτιού26 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
731.60  590.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού44 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
744.00  600.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού11 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
744.00  600.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού14 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
756.40  610.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240.1 Χωρητικότητα Χαρτιού9 / 11 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
756.40  610.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240.1 Χωρητικότητα Χαρτιού15 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
Σειρά καταστροφέωνKobra 245 TouchScreen Χωρητικότητα Χαρτιού20 / 22 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
Σειρά καταστροφέωνKobra 245 TouchScreen Χωρητικότητα Χαρτιού24 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
818.40  660.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 260.1 Χωρητικότητα Χαρτιού22 / 24 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
818.40  660.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 260.1 Χωρητικότητα Χαρτιού27 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
830.80  670.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 260.1 Χωρητικότητα Χαρτιού14 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
849.40  685.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού16 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
849.40  685.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού21 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
917.60  740.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 260.1 Χωρητικότητα Χαρτιού15 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
917.60  740.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνAuto Feeder Χωρητικότητα Χαρτιού300 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
Σειρά καταστροφέωνKobra 245 TouchScreen Χωρητικότητα Χαρτιού16 / 18 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
942.40  760.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 260.1 Χωρητικότητα Χαρτιού11 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
Σειρά καταστροφέωνKobra 245 TouchScreen Χωρητικότητα Χαρτιού9 / 11 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
Σειρά καταστροφέωνKobra 260 TouchScreen Χωρητικότητα Χαρτιού21 / 23 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
Σειρά καταστροφέωνKobra 260 TouchScreen Χωρητικότητα Χαρτιού23 / 25 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
1,016.80  820.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 300.1 Χωρητικότητα Χαρτιού24 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
1,016.80  820.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 300.1 Χωρητικότητα Χαρτιού26 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
1,066.40  860.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού6 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
1,078.80  870.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 260 Χωρητικότητα Χαρτιού24 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
1,078.80  870.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 260 Χωρητικότητα Χαρτιού27 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
1,109.80  895.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 240.1 Χωρητικότητα Χαρτιού6 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
1,128.40  910.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 260 Χωρητικότητα Χαρτιού14 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
1,140.80  920.00  +ΦΠΑ
Σειρά καταστροφέωνKobra 300.1 Χωρητικότητα Χαρτιού12 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
Bestsellers
Τύπος κοπής
Επίπεδο Ασφαλείας
Κοπή cd's
Χρήση Καταστροφέα
Χωρητικότητα σελίδων
Αναζήτηση σειράς
Όγκος Απορριμάτων
Εύρος τιμών
Brand