9/9

Πώς θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή;

07/02/2022
Sotiriadis Dataspot

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) παρέχει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης υπογραφής. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα απόκτησης ψηφιακής υπογραφής, η οποία έχει ίση ισχύ με την ιδιόχειρη και μπορεί να χρησιμοποιείται για την υπογραφή των ηλεκτρονικών εγγράφων. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για να αποκτήσεις ψηφιακή υπογραφή.

Βήμα 1: Αγορά ΕΔΔΥ

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η αγορά Εγκεκριμένης Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ), η οποία έχει τη μορφή usb token και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της ψηφιακής υπογραφής. Ένα usb token που είναι συμβατό με την ΑΠΕΔ είναι το εξής:

Oberthur ID-One Cosmo V8.1

Κατά την αγορά της συσκευής αυτής από την Dataspot Σωτηριάδης, σου παρέχουμε τους drivers που πρέπει να εγκατασταθούν για τη λειτουργία της και τον κωδικό PIN της συσκευής.

Βήμα 2: Υπεύθυνη δήλωση στο gov.gr

Στη συνέχεια, επισκέπτεσαι τη σελίδα του gov.gr για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ. Πραγματοποιείς είσοδο στην υπηρεσία είτε με τους προσωπικούς σου κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, είτε με τους προσωπικούς σου κωδικούς web banking και δημιουργείς και υποβάλλεις την υπεύθυνη δήλωση. Η υπεύθυνη δήλωση που δημιουργείται έχει ένα μοναδικό κωδικάριθμο, τον οποίο αποθηκεύεις για χρήση στο επόμενο βήμα.

Βήμα 3: Αίτηση στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ

Στη συνέχεια, πρέπει να υποβάλλεις αίτημα έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού στην εφαρμογή της ΑΠΕΔ. Όταν πραγματοποιήσεις για πρώτη φορά σύνδεση μέσω του Taxisnet, τα περισσότερα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας θα είναι ήδη συμπληρωμένα αυτόματα. Εσύ πρέπει να συμπληρώσεις επιπλέον τον κωδικάριθμο της αίτησης που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα και προαιρετικά ορισμένα στοιχεία επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που υπάρχει ενεργό πιστοποιητικό από την παλιά υποδομή της ΑΠΕΔ, πρέπει πρώτα να ακυρωθεί αυτό στην ιστοσελίδα www.ermis.gov.gr.

Βήμα 4: Φυσική ταυτοποίηση σε ΚΕΠ

Για να γίνει η φυσική ταυτοποίηση πρέπει να μεταβείς σε ένα ΚΕΠ, έχοντας μαζί σου το έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο) που δήλωσες στην ηλεκτρονική αίτηση στο gov.gr. Εκεί, ένας υπάλληλος ταυτοποιεί τα στοιχεία σου και, αν ολοκληρωθεί επιτυχώς η ταυτοποίηση, προωθεί την αίτηση έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού στην Αρχή Εγγραφής, απ’ όπου λαμβάνεις την τελική έγκριση μέσα σε 30 ημέρες.

Βήμα 5: Εγκατάσταση των οδηγών

Στο μεταξύ, πρέπει να γίνει εγκατάσταση των οδηγών (drivers) της ΕΔΔΥ που σου έχουν δοθεί κατά την αγορά της. Το ποιους οδηγούς χρειάζεσαι θα κριθεί από τον τύπο της ΕΔΔΥ που έχεις προμηθευτεί και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του Η/Υ που θα χρησιμοποιείς για την έκδοση των υπογραφών. Η εταιρεία μας παρέχει προαιρετικά υπηρεσία απομακρυσμένης εγκατάστασης του token και των πιστοποιητικών στον Η/Υ σου.

Βήμα 6: Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού

Όταν ολοκληρωθεί η έγκριση της αίτησής σου, λαμβάνεις ένα SMS που περιέχει τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης. Συνδέεσαι στην εφαρμογή της ΑΠΕΔ, συμπληρώνεις τον κωδικό και πατάς το κουμπί “έκδοση πιστοποιητικού”. Έπειτα, γίνεται εκκίνηση του σχετικού Middleware, επιλέγεις τον τύπο της ΕΔΔΥ και αφού εισάγεις το PIN της συσκευής, ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού στην ΕΔΔΥ. Από την ημερομηνία της φυσικής ταυτοποίησής σου έχεις 45 ημέρες για την ολοκλήρωση της έκδοσης του πιστοποιητικού.

Για οποιαδήποτε επιπλέον απορία σας σχετικά με τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής, επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.