9/9

Αναβάθμιση ΦΤΜ και η διασύνδεσή τους με τα EFTPOS

30/10/2023
Sotiriadis Dataspot

Σας ενημερώνουμε πως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύνδεσης των ΦΤΜ με τα EFTPOS έχει οριστεί η Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ5994/13-10-2023, η αναβάθμιση και διασύνδεση πρέπει να ολοκληρωθεί αυστηρά μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την αναβάθμιση των EFTPOS.

Συνιστούμε την άμεση έναρξη διαδικασίας αναβάθμισης των ΦΤΜ ώστε να δεχτούν τα αναβαθμισμένα EFTPOS διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης σας μετά τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες αναλυτικά δείτε εδώ την απόφαση.