9/9

Αναβάθμιση ταμειακής με POS

31/01/2024
Sotiriadis Dataspot

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι έτοιμες μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS. Ουσιαστικά, οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώσουν και να βελτιώσουν τα ψηφιακά συστήματά τους με προθεσμία μέχρι τις 29/2/2024.

Πως θα γίνεται ο έλεγχος της διασύνδεσης POS και ταμειακής μηχανής;

• Στην ουσία, όταν κάποιος πελάτης επιθυμεί να πληρώσει με κάρτα σε ένα κατάστημα, η διαδικασία ξεκινά από την ταμειακή μηχανή, γνωστή ως (ΦΗΜ), που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα πληρωμών με κάρτες EFT/POS. Ο υπάλληλος ή ο ιδιοκτήτης του καταστήματος επιλέγει την επιλογή "πληρωμή με κάρτα", και τότε η ταμειακή μηχανή αποστέλλει αίτημα πληρωμής στο σύστημα πληρωμών με κάρτες EFT/POS.

• Το σύστημα πληρωμών (EFT/POS) αυτόματα ενημερώνει τον φορολογικό μηχανισμό για το αίτημα πληρωμής, τοποθετώντας το σε μια προσωρινή αναμονή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

• Το σημείο πώλησης (POS) συνδέεται με τον πάροχο πληρωμών (όπως μια τράπεζα) και σας ενημερώνει για μια σειρά συναλλαγών όπως: (α) η έγκριση online, (β) η έγκριση offline, (γ) αν απορρίφθηκε offline ή (δ) αν έχει διακοπεί.

• Το σύστημα EFT/POS ανταποκρίνεται στον τερματικό σταθμό (ΦΗΜ) με το τελικό αποτέλεσμα της συναλλαγής, δηλαδή είτε την αποδοχή είτε την απόρριψή της. Παράλληλα με την έγκριση, στέλνει και όλες τι αναγκαίες λεπτομέρειες της συναλλαγής, όπως τον αριθμό της συναλλαγής, τον κωδικό έγκρισης κ.λπ., καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτύπωση της απόδειξης από τον τερματικό σταθμό.

• Τέλος, ο φορολογικός μηχανισμός (ΦΗΜ) προβάλει την τελική λήψη του αιτήματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τεκμηρίωση για οποιονδήποτε λόγο από το σύστημα EFT/POS, τότε το σύστημα POS εμφανίζει την ειδική σήμανση για την αδυναμία της διεκπεραίωσης από τον τερματικό μηχανισμό.

Συνεπώς, συμπεραίνουμε ότι η αναβάθμιση της ταμειακής μηχανής και η διασύνδεση της με ένα σύστημα POS, κρίνεται αναγκαία για κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση.

Στην εταιρεία μας μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διασφαλίσετε την ενσωμάτωση των συστημάτων ταμείου με τις συσκευές POS, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο τεχνικό ΦΗΜ της ομάδας μας σήμερα και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας!