9/9

Σύνδεση ταμειακών μηχανών με Taxisnet & Πρόστιμα για ασύνδετες μηχανές

31/08/2021
Sotiriadis Dataspot

Σύνδεση ταμειακών μηχανών με Taxisnet & Πρόστιμα για ασύνδετες μηχανές

Μπαίνοντας πλέον πλήρως στην ψηφιακή εποχή, από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 1 Νοεμβρίου θα πρέπει σταδιακά όλες οι επιχειρήσεις να έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση των ταμειακών τους μηχανών με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ούτως ώστε να γίνεται αυτόματη διαβίβαση των παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα myData του Taxisnet.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ), θα πρέπει μέχρι το Νοέμβριο του 2021:

 • να έχουν αντικαταστήσει τις παλαιότερες ταμειακές μηχανές τους με ταμειακές νεότερης τεχνολογίας, που έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης.
 • να αναβαθμίσουν τις ταμειακές μηχανές, ώστε οι αποδείξεις που τυπώνονται να περιλαμβάνουν QR Code ταυτοποίησης τους με την ταμειακή από την οποία προέρχονται.
 • να πραγματοποιήσουν τη διασύνδεση με το Taxisnet, ώστε οι συναλλαγές να διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA.


Μέσω αυτής της διασύνδεσης, κάθε φορά που πραγματοποιείται μία συναλλαγή, θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο οι εξής πληροφορίες:

 • Α.Φ.Μ. του εκδότη
 • είδος παραστατικού λιανικής πώλησης
 • αύξων αριθμός του στοιχείου λιανικής πώλησης
 • ημερομηνία και ώρα έκδοσης
 • συντελεστής Φ.Π.Α.
 • συνολική αξία παραστατικού

Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από όλες τις επιχειρήσεις σε τρία στάδια:

 1. Μέχρι τις 31 Αυγούστου από επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στον ΚΑΔ των κλάδων που έχουν πληγεί από τον COVID-19 και είχαν ακαθόριστα έσοδα πάνω από 100.000€ κατά το φορολογικό έτος 2019
 2. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου από επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στον ΚΑΔ των κλάδων που έχουν πληγεί από τον COVID-19 και είχαν ακαθόριστα έσοδα κάτω από 100.000€ κατά το φορολογικό έτος 2019
 3. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου από όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις

Όσες επιχειρήσεις αποτύχουν να συμμορφωθούν με τις παραπάνω οδηγίες θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα, όπως προβλέπονται από σχετικές διατάξεις του ν. 4174/2013.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, για αναβάθμιση ή αντικατάσταση της ταμειακής σας μηχανής. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.