9/9

Καταστροφέας εγγράφων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στις μέρες μας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Η ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων οδηγεί σε αναδιαμορφώσεις των ισχυόντων νόμων και κανονισμών ώστε να συμβαδίζουν με το σήμερα.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εξασφάλιση των κατάλληλων μέσων, ώστε τα δεδομένα που επεξεργάζονται από τις επιχειρήσεις και οργανισμούς να καταστρέφονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να υποκλαπούν από τρίτους.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις σε καταστροφέα εγγράφων για όλες τις ανάγκες, είτε για ατομική χρήση είτε για μεγάλες επιχειρήσεις με ιδιαίτερες ανάγκες.

Ανακάλυψε την τεράστια συλλογή μας σε καταστροφείς εγγράφων, με δυνατότητα καταστροφής σε Λωρίδες, Κομφετί και υψηλής ασφαλείας, καθώς επίσης και δυνατότητα τεμαχισμού CD, πιστωτικών καρτών, συνδετήρων.

147.00  (182.28  Με Φ.Π.Α.)
Χωρητικότητα Χαρτιού7 / 8 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι Αυτόματος ΛιπαντήςΌχι
185.00  (229.40  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra Hybrid Χωρητικότητα Χαρτιού8 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
199.00  (246.76  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra +1 Χωρητικότητα Χαρτιού15 / 17 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
204.00  (252.96  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra Hybrid Χωρητικότητα Χαρτιού10 / 12 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
225.00  (279.00  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra +1 Χωρητικότητα Χαρτιού10 / 12 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
229.00  (283.96  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra +1 Χωρητικότητα Χαρτιού20 / 22 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
333.56  229.00  (283.96  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra +1 Χωρητικότητα Χαρτιού24 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
315.00  (390.60  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra +2 Χωρητικότητα Χαρτιού17 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
335.00  (415.40  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra +2 Χωρητικότητα Χαρτιού24 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
345.00  (427.80  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra +2 Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι Αυτόματος ΛιπαντήςΌχι
357.00  (442.68  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra +3 Χωρητικότητα Χαρτιού12 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
426.00  (528.24  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 245 TouchScreen Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι Αυτόματος ΛιπαντήςΌχι
430.00  (533.20  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 240.1 Χωρητικότητα Χαρτιού27 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
460.00  (570.40  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού24 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
475.00  (589.00  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 240.1 Χωρητικότητα Χαρτιού11 / 13 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
480.00  (595.20  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού13 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
480.00  (595.20  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 240.1 Χωρητικότητα Χαρτιού22 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
510.00  (632.40  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 240.1 Χωρητικότητα Χαρτιού26 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
510.00  (632.40  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού44 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
515.00  (638.60  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 245 TouchScreen Χωρητικότητα Χαρτιού20 / 22 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
515.00  (638.60  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 245 TouchScreen Χωρητικότητα Χαρτιού24 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
520.00  (644.80  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 240.1 Χωρητικότητα Χαρτιού9 / 11 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
717.96  520.00  (644.80  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 240.1 Χωρητικότητα Χαρτιού15 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
560.00  (694.40  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού11 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
560.00  (694.40  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού14 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
575.00  (713.00  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 260.1 Χωρητικότητα Χαρτιού14 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
590.00  (731.60  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 260.1 Χωρητικότητα Χαρτιού22 / 24 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
590.00  (731.60  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 260.1 Χωρητικότητα Χαρτιού27 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
615.00  (762.60  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού16 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
615.00  (762.60  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 240 Χωρητικότητα Χαρτιού21 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
618.00  (766.32  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 245 TouchScreen Χωρητικότητα Χαρτιού9 / 11 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
625.00  (775.00  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 245 TouchScreen Χωρητικότητα Χαρτιού16 / 18 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
650.00  (806.00  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 260 TouchScreen Χωρητικότητα Χαρτιού21 / 23 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
655.00  (812.20  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 260.1 Χωρητικότητα Χαρτιού11 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
655.00  (812.20  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 260.1 Χωρητικότητα Χαρτιού15 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
670.00  (830.80  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 260 TouchScreen Χωρητικότητα Χαρτιού23 / 25 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
690.00  (855.60  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 300.1 Χωρητικότητα Χαρτιού24 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
690.00  (855.60  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 300.1 Χωρητικότητα Χαρτιού26 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
690.00  (855.60  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνAuto Feeder Χωρητικότητα Χαρτιού300 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
725.00  (899.00  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 260 Χωρητικότητα Χαρτιού14 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
725.00  (899.00  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 260 Χωρητικότητα Χαρτιού24 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
725.00  (899.00  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 260 Χωρητικότητα Χαρτιού27 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
730.00  (905.20  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνAuto Feeder Χωρητικότητα Χαρτιού300 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
765.00  (948.60  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 240.1 Χωρητικότητα Χαρτιού6 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
770.00  (954.80  Με Φ.Π.Α.)
Σειρά καταστροφέωνKobra 260 TouchScreen Χωρητικότητα Χαρτιού10 / 12 σελίδες 80gr Συνεχής Λειτουργία 24 ωρώνΝαι
Bestsellers
Τύπος κοπής
Επίπεδο Ασφαλείας
Κοπή cd's
Χρήση Καταστροφέα
Χωρητικότητα σελίδων
Αναζήτηση σειράς
Όγκος Απορριμάτων
Εύρος τιμών
Brand