9/9

Αναβάθμιση φορολογικού μηχανισμού

Αναβάθμιση φορολογικού μηχανισμού

Η εταιρεία Ταμειακά Συστήματα - Σωτηριάδης σας ενημερώνει για τις πρόσφατες εξελίξεις στην χρήση των Φορολογικών Μηχανισμών.

Στις 8/1 δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1221/13-12-2012 (αριθμός ΦΕΚ 3513, 31 Δεκεμβρίου 2012) η οποία αναφέρεται σε σημαντικές αλλαγές μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:

  • Νέες προδιαγραφές για το λογισμικό υποστήριξης (driver) των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ώστε να είναι εφικτή η αποστολή των απαραίτητων στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ
  • Οι κατασκευαστές των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. θα πρέπει έως 31/3/2013 να έχουν καταθέσει αίτηση για έλεγχο του νέου λογισμικού υποστήριξης (driver).
  • Οι επιχειρήσεις υποστήριξης θα πρέπει έως 30/4/2013 να έχουν αναβαθμίσει τον driver στους πελάτες τους.
  • Όλες οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση φορολογικού μηχανισμού θα πρέπει από 1/5/2013 να ολοκληρώσουν την αναβάθμιση του φορολογικού τους μηχανισμού

Αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση του λογισμικού των παρακάτω φορολογικών μηχανισμών:
Φορολογικός μηχανισμός Casio FP 600 • Φορολογικός μηχανισμός DPS FB-50
• Φορολογικός μηχανισμός DCR STAR 10 Plus  
 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρόγραμμα εγκατεστημένο στον υπολογιστή που διαχειρίζεται τον φορολογικό μηχανισμό, καταγράφοντας της εικόνα των παραστατικών που εκδίδονται. Μέσω αυτού του προγράμματος εκδίδεται η σύνοψη της ημέρας ή αλλιώς δελτίο "Ζ". Υπάρχουν δύο κατηγορίες λογισμικών, "τύπου Α" και "τύπου Β". Ο "τύπου Α" driver είναι ξεχωριστό πρόγραμμα από την εμπορική εφαρμογή.

Επεξεργάζεται τις εκτυπώσεις των παραστατικών και μετατρέπει τις απλές εκτυπώσεις σε νόμιμα φορολογικά στοιχεία. Στον "τύπο Β" είναι ενσωματωμένο στην εμπορική εφαρμογή και εκδίδουμε δελτίο Ζ μέσα από το περιβάλλον έκδοσης παραστατικών.

 Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας έκδοσης και σήμανσης στοιχείων με τη χρήση Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) - Φορολογικού Μηχανισμού
Ο εκδότης του στοιχείου (π.χ. Τιμολογίου, Δελτίου Αποστολής, Τιμολογίου – Δελτίου Αποστολής κ.λπ.), θα πρέπει να διαθέτει:
• Ειδικό φορολογικό μηχανισμό – Ειδική Ασφαλή Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)
• Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) με κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης και δυνατότητες επικοινωνίας με την ΕΑΦΔΣΣ. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ βρίσκεται στον διασυνδεδεμένο με την ΕΑΦΔΣΣ Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.Ο τρόπος εκτύπωσης – έκδοσης των στοιχείων γενικά δεν αλλάζει και είναι δυνατόν να εξακολουθεί να γίνεται με την ήδη υπάρχουσα υποδομή και τον εκτυπωτικό μηχανισμό του εκδότη
 ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Μέχρι σήμερα οι φορολογικοί μηχανισμοί διατηρούσαν τρία αρχεία για την καταγραφή των εκδιδόμενων παραστατικών: το a.txt που περιείχε τα στοιχεία του παραστατικού, το b.txt που περιείχε την σήμανση του παραστατικού και το c.txt που είχε το ημερήσιο Ζ. Το καινούριο λογισμικό θα δημιουργεί τρία αρχεία ακόμη. Το e.txt που θα περιέχει τα προς διαβίβαση στοιχεία του παραστατικού, το d.txt το οποίο θα περιέχει ξεχωριστή σήμανση για κάθε αρχείο e.txt και το s.txt που αποτελεί το ημερήσιο στοιχείο που αποστέλλεται στη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ e.txt

Tο δεύτερο αρχείο (e.txt) περιέχει το σύνολο των απαιτουμένων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου (Πίνακας Β) που προβλέπονται για ηλεκτρονική αποστολή / διαβίβαση, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Το λογισμικό υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ επιτρέπεται να διαθέτει παραμετροποίηση, ώστε να ανακτά πάντα τα απαιτούμενα δεδομένα του πίνακα Β ορθά. Προκειμένου να είναι πάντα εφικτή η ανίχνευση των δεδομένων ενδιαφέροντος μέσα από την φόρμα του παραστατικού, επιτρέπεται η εκτύπωση σε πρόσφορο σημείο του παραστατικού, μιας γραμμής που περιέχει όλα ή μέρος αυτών των δεδομένων, καθώς και προαιρετικά χαρακτήρων έναρξης - τέλους. Σε περίπτωση εκτύπωσης αντιτύπου, τα ποσά ενδιαφέροντος του αρχείου e.txt είναι μηδέν και ο κωδικός είδους παραστατικού υποδηλώνει αντίτυπο.

Σε περίπτωση έκδοσης παραστατικού επιστροφής χρημάτων (όπως πιστωτικό τιμολόγιο, δελτίο επιστροφής), τα ποσά ΦΠΑ και καθαρής αξίας στο αρχείο e.txt είναι αρνητικά, όπως ορίζονται αναλυτικά στον πίνακα Δ.