9/9

Σύνδεση INCOTEX 133 WEB στο internet

19/05/2021
Sotiriadis Dataspot

Δείτε παρακάτω βήμα βήμα τις οδηγίες σύνδεσης της ταμειακής μηχανής INCOTEX 133 WEB στο internet για την online αποστολή δεδομένων.
  • Ανάβουμε τη μηχανή
  • Πατάμε το πλήκτρο Μερικό Σύνολο
  • Η μηχανή ενεργοποιεί το WIFI
  • Το WIFI έχει τη μορφή του σειριακού αριθμού της ταμειακής
  • Σε ένα smartphone, Η/Υ ή tablet ανοίγουμε ένα browser και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση της ταμειακής
  • Πατάμε Login
  • Στη σελίδα που μας εμφανίζει κάνουμε ENABLED το πεδίο WIFI connection parameters και στο διπλανό πεδίο βάζουμε το WIFI του πελάτη. Έπειτα κάνουμε κλικ στο SUBMIT WIFI.
  • Σβήνουμε κι ανάβουμε ξανά την ταμειακή. Θα μας εμφανίσει το σύμβολο της σύνδεσης με το WIFI του πελάτη.

Παρακολουθήστε το video με τις οδηγίες σύνδεσης εδώ.